Moje dieťa v mojom IT svete

<Zadajte anotáciu>

Kto je naša cieľová skupina?

Deti našich zamestnancov, ktorí sú zároveň žiakmi základných škôl.
Celodennú aktivitu organizujeme aj pre deti našich zamestnancov, kedy rodičia a deti môžu spolu stráviť pracovný deň stavaním a programovaním Lego Mindstorm robotov. Táto aktivita končí „súbojom“ deti vs. rodičia a pravdepodobne vás neprekvapí, že mladšia generácia má často nad našimi zamestnancami v tejto aktivite navrch.

Čo robíme?

Predstavenie:

  • Našej kultúry a pracovného prostredia
  • Moderných technológií
  • Inovatívnych Scrum / Agile metodológie
  • Konštruovanie a programovanie Lego Roboto

Ako to robíme?

  • Interaktívna prezentácia o našej spoločnosti
  • Predstavenie Scrum / Agile metodológie a jej využitie v praxi
  • Praktické skúsenosti s konštruovaním a programovaním Lego Robotov
  • Praktické skúsenosti s prácou v tímoch, prezentovaním výsledkov svojej práce