Michal Kováčik: Software engineering by som prirovnal k stavaniu lego kociek

<Zadajte anotáciu>

Michal pôsobí v Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia viac ako 10 rokov. Software engineering je jeho srdcovou záležitosťou. Aj preto sa stal ambasádorom pre túto oblasť. Vraví, že každá sféra v IT je dôležitá, no práve tá, v ktorej pracuje, je najbližšie k zákazníkom.

Ako si sa dostal k software engeneeringu?

Táto oblasť je so mnou spojená od roku 2010, kedy som do spoločnosti nastúpil. Začínal som ako Software Engineer. Od vývoja som prešiel až k vedeniu tímu v DT ITSO SK. V súčasnosti som zodpovedný za riadenie partnerov, finančné výsledky, koučing, rozvoj zamestnancov, ich prijímanie a prideľovanie projektov. V práci ma poháňa zmena metodiky vývoja, ktorá by poskytovala aplikácie v modernej architektúre, v peknom dizajne s rýchlymi modelmi doručovania.

Ako by si software engineering vysvetlil laikovi resp. človeku, ktorý sa nezaoberá informačnými technológiami?

V podstate je to ako skladanie Lego stavebnice. Dostaneš množstvo kociek a obrázok, podľa ktorého ich máš dať dokopy. Ide teda o vytvorenie obrazca, ktorý chce tvoj zákazník. Je to veľmi zjednodušene povedané. Často sa stáva, že v náčrte je kocka, ktorú nemáte. Tak si ju musíte vyrobiť. Zákazník komunikuje svoju predstavu a ja na základe toho navrhujem riešenie. Vývoj teda pozostáva predovšetkým z architektúry, teda návrhu daného riešenia alebo návrhu infraštruktúry a nakoniec aj vývoja konkrétneho produktu.

Je tento proces dôležitejší ako iné oblasti?

V IT je každá zložka dôležitá, žiadna sa nedá opomenúť, a teda ani software engineering. Nedá sa povedať, že je niečo horšie či lepšie alebo menej podstatné. Je však pravda, že práve my sme k zákazníkom najbližšie. Zhmotňujeme ich predstavy.

Kedy si sa rozhodol, že svoj život zasvätíš IT?

Môj otec bol kedysi programátor, ešte v bývalej VSŽ, a tak sme mali doma počítač skôr ako ostatní. Samozrejme, nezačal som hneď programovať, ale hral som hry. Môžem však povedať, že od hier som postupne prechádzal k programovaniu a k tej kreatívnejšej činnosti. Moja cesta bola jasná...

V spoločnosti pôsobíš na pozícii People lead in Software Engineering, čo ťa na nej najviac baví?

Software engineering som robil približne 10 rokov a následne sa zo mňa stal vedúci tímu. Možno budem znieť trochu pateticky, ale chcel by som skúsenosti so software developmentom dopriať čo najväčšiemu počtu ľudí. Mám rád túto prácu a stále sa k nej vraciam. Rád riešim problémy alebo navrhujem nové riešenia.

Aké predpoklady by mal mať budúci ítečkár?

Poviem to na jednoduchom príklade. Ak máte dobrého lekára, jeho vizitkou je to, že sa neprestal vzdelávať, napredoval a učil sa. Nikdy neprestal študovať nové metódy liečenia a rovnako je to aj v IT. Predpoklad človeka, ktorý má byť v IT úspešný je, že musí stále napredovať. Nemôže si povedať, že mu stačí to, čo vie teraz.

Takže nesmie byť spokojný s tým, čo vie a kde je?

Základom je si uvedomiť, že v IT ide vývoj nesmierne rýchlo. Ak sa prestanem vzdelávať, v tom momente som skončil. Samozrejme, človek by mal mať aj nejaké predpoklady. Napríklad logické a analytické myslenie a pod. Vysoká škola v tom tiež vie veľa pomôcť, ale základom je uvedomiť si, že to je nekonečná cesta vzdelávania sa.

Hovoríš o neustálom vzdelávaní sa. Podporuje túto myšlienku aj DT ITSO SK?

O našej firme je známe, že s tým nikdy nebol problém. Ak sa človek chce učiť nové veci z rôznych oblastí, môže. Sú projekty, ktoré si to dokonca vyžadujú. Vzdelávanie nám bolo vo firme vždy a vo veľkom umožňované. Možno to vyznie trošku diletantsky, ale najlepšie je sa učiť pri práci a nie v nejakej školiacej miestnosti.

Čomu by si sa chcel venovať o 10 rokov?

Je to taká klasická pohovorová otázka. Tak, ako je dôležité sa vzdelávať a posúvať v softvérovom developmente, tak je to dôležité aj v iných oblastiach života. Veľmi bude záležať, aké výzvy mi prinesie čas. V každom prípade to bude mať niečo spoločné so softvérovým vývojom.

Prečo si sa stal ambasádorom práve pre túto oblasť?

V prvom rade som bol oslovený kolegami, či by som sa nechcel stať ambasádorom za túto oblasť. Vyhodnotil som, že viem byť v tomto smere užitočný, tak som sa rozhodol túto ponuku prijať. Veľmi si to vážim a dúfam, že budem vedieť pomôcť našej firme rozvíjať túto IT oblasť.