Matúš Adamov: Z Košíc sa dajú dosiahnuť veľké medzinárodné úspechy a zároveň meniť svet

<Zadajte anotáciu>

Matúš pracoval v automotive odvetví a má skúsenosti dokonca aj z televíznej produkcie. Do spoločnosti DT ITSO SK nastúpil v roku 2017 na pozíciu Junior Project Manager, odkiaľ sa vypracoval na Solution Designera. V rozhovore nám priblížil, prečo sa stal ambasádorom pre oblasť Intraselect a Ethernet connect a čo všetko je vďaka nej možné.

Čo máš ako solution dizajnér v DT ITSO SK na starosti?

Navrhujem riešenia a dizajn pre štátne aj súkromné firmy, predovšetkým pre nemecké a medzinárodné firmy. Podstatou mojej práce je nájsť pre zákazníka ten najvhodnejší produkt na základe jeho požiadaviek. Ide teda o vytvorenie konkrétnej infraštruktúry – návrh dizajnu a jeho pripojenie napríklad cez MPLS platformu. Prípadne kontrolujem existujúce infraštruktúry, kde navrhujeme modernizácie pre zlepšenie a zefektívnenie ich chodu.

Ako funguje MPLS platforma?

Je to multiprotocol label switching. Prostredníctvom tejto platformy funguje komunikácia zákazníckych pobočiek oveľa rýchlejšie a efektívnejšie. Zákazník získava vysokorýchlostnú dátovú sieť. Ak má náš klient napríklad  50 pobočiek v celom Nemecku, pomocou MPLS platformy vedia jeho zamestnanci oveľa rýchlejšie komunikovať.

Modernizácia infraštruktúry, o čo vlastne ide?

V skratke – prepájame svet. Napríklad, ľudia chcú spolu komunikovať, či už súkromne alebo pracovne a na to musia byť nielen pripojení, ale aj prepojení. V tom je podstata prepojenia produktov, modernizácia starých liniek, vytváranie novej infraštruktúry, ktorá prebieha momentálne v celom Nemecku. Infraštruktúra v Nemecku  nie je, na počudovanie, natoľko výkonná, ako napríklad tá u nás. Čiže ide o vysokorýchlostné pripojenie, elimináciu starých produktov, ktoré boli doposiaľ zaužívané, modernizáciu zákazníckej siete. To všetko sa vyvíja od nových aplikácií, ktoré vznikajú denne, aby boli schopní čo najkvalitnejšie využívať služby, softvér.

Čo je súčasťou infraštruktúry?

Ako prvé zahŕňa fyzickú časť. Ide o pripojenia priamo k zákazníkovi, do lokality, kde si objednal daný produkt. Teda káble, DSL linky, optické káble a podobne. Následne sú súčasťou infraštruktúry naše WAN routre, ktoré sú určené pre našich zákazníkov. Cez ne sa prepájajú na WAN, ktoré spĺňajú potreby pre fyzické spojenie a komunikáciu a ďalšie konkrétne produkty, ktoré si zákazník u nás vyberie.

Vieš skúsenosti z práce aplikovať aj vo svojom súkromnom živote?

Aj áno. Som schopný spravovať svoju domácu infraštruktúru. Vďaka skúsenostiam si viem nastaviť svoje siete, či spravovať svoju bezpečnostnú zložku v rámci domácich zariadení a nemusím si na to volať ľudí.


Prečo by sa mladí IT nadšenci mali premýšľať nad prácou v DT ITSO SK?

Je to vynikajúca možnosť pre ľudí, ktorí sa chcú vzdelávať a zlepšovať sa v IT brandži. Pracovať pre Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia je samozrejme o zodpovednosti s možnosťou budovať, zlepšovať a modernizovať svet. Pocit zo skvelo vykonanej práce je na nezaplatenie. Nikdy nezabudnem, ako sme za krátky čas vybudovali sieť a infraštruktúru pre firmu, ktorá zabezpečuje pohonné hmoty pre jedno letisko v Nemecku. Celá sieť bola vybudovaná v priebehu troch týždňov. Okrem zákazníka bol spokojný aj náš CEO. Bol to fantastický pocit.

Vyžaduje tvoja pracovná pozícia neustále vzdelávanie sa?

Som rád, že v rámci práce máme neustále možnosť zúčastňovať sa rôznorodých interných alebo externých školení. Sú veľmi dobrým doplnkom a človek získa veľký prísun informácií, ktoré vie využiť nielen vo svojej práci, ale aj vo svojom súkromnom živote. Teraz sa teším, že máme možnosť spolupracovať s Microsoftom ohľadom rôznych cloudových riešení. Snažím sa vylepšiť si svoj time management, aby som sa mohol vzdelávať aj v tejto oblasti, v ktorej vidím budúcnosť.

Čo ťa najviac baví, na tvojej práci?

Keďže som „sieťar“ tak momentálne ma dosť baví modernizácia sietí. Ako solution dizajnér sa snažím navrhovať pre zákazníka tie najlepšie produkty a hardvér, či už z portfólia intraselect, alebo ak má záujem tak aj z Ethernet connect 2.0. Aktuálne sa venujeme aj modernizácii celkovej infraštruktúry optických sietí v Nemecku, ktoré boli slabšie oproti tým v Európe. Takže naši zákazníci sa môžu tešiť na rýchlejšie prenosové rýchlosti. Žijeme v dobe, kedy spracovávame enormné množstvo dát. Na to, aby sme ich vedeli spracovať čo najrýchlejšie, potrebujeme vhodné produkty. My sa ich snažíme vylepšovať, či už v našom portfóliu Intraselect, ale zároveň aj v rámci nových produktov ako je Ethernet connect 2.0.

Čo znamená Interselect pre zákazníka?

Intraselect spája produkty postavené na platforme MPLS - multiprotocol label switching. Pre zákazníka predstavuje modernizáciu a využite Internet of Things na prepájanie sa. Našou úlohou je zabezpečiť, aby boli ľudia prepojení, mohli spolu komunikovať. Pre tieto ciele vytvárame riešenia celej infraštruktúry. Základom pre prácu je preto chuť pracovať na sebe a nestagnovať.

Je dôležité sa v tejto oblasti neustále vzdelávať a sledovať inovácie?

Myslím si, že v tejto oblasti je to celkom potrebné. Solution dizajnéri a architekti určite sledujú trendy a inovácie, nakoľko spolupracujeme s poprednými dodávateľmi hardvéru a v tejto oblasti sa technológie vyvíjajú míľovými krokmi. Neustále nové zariadenia, nové protokoly a podobne. Ak dizajnér tieto trendy sleduje, je vo výhode, pretože vie zákazníkovi lepšie a kvalifikovanejšie poradiť.

Prečo si sa stal ambasádorom pre oblasť Intraselect, Ethernet connect 2.0 ?

Som človek, ktorého baví jeho práca. Neustále sa vzdelávam, rastiem, zaujímajú ma technológie, nové produkty a nemám strach ísť do veľkých vecí a veľkých projektov a zvládnuť ich k spokojnosti zákazníka. Do svojej práce dávam svoje maximálne nasadenie a úsilie. Práve preto som sa stal ambasádorom, pre svoj akčný prístup, zanietenie k práci.

Čo očakávaš od tejto pozície?

Ambasádor by mal prezentovať spoločnosť, svoju prácu a aj seba, svoje zručnosti a know how, ktoré nadobudol počas svojho pôsobenia. Koniec koncov je to výborná príležitosť propagovať DT ITSO SK nielen potenciálnym klientom, ale predovšetkým budúcim kolegom, ktorí majú záujem pracovať v oblasti IT. Práve nadšencom informačných technológií chýba priamy kontakt so skúsenou osobou z brandže. Vďaka tejto funkcii a sociálnym sieťam je možné sa s takým človekom spojiť a získať viac informácií.

Akú radu by si dal o 10 rokov mladšiemu ja?

Ako prvé by som mu povedal: „Neprestávaj, to čo robíš, robíš dobre.“ Možno by som mu ešte povedal, aby sa snažil viac: „Pracuješ dobre, ale pracuj viac a choď do všetkého, čo si si zaumienil, maj väčšie sny a posúvaj sa dopredu.“ Moja práca je zároveň mojím koníčkom, no aj tak by som mu povedal, aby do práce pridával viac vášne.

Čo pre teba znamená byť súčasťou magenta family?

Som na to hrdý, že som súčasťou magenta family, či už z pracovného hľadiska alebo vzhľadom na kolektív. Vzťahy s kolegami sú veľmi vrelé. Kedykoľvek som niečo potreboval poradiť, pomôcť, išiel som za svojím kolegom a nikdy ma neodmietol. To isté sa snažím robiť aj ja, pomáhať svojim kolegom – čiže sa na mňa môžu obrátiť s akýmkoľvek problémom. Všade u nás je motto „I am T-count on me“ a to motto je pravdivé. Funguje, a je to jeden z hlavných pilierov, za čo som veľmi rád