Matej Kostroš: V DT ITSO SK mám priestor venovať sa svojim záujmom

<Zadajte anotáciu>

Matej sa stal súčasťou našej značky ešte ako študent v roku 2012. Celú svoju doterajšiu kariéru zasvätil Systems Managementu, v tejto téme na sebe pracuje, rozvíja sa a napreduje. Neľutuje, že si nevyskúšal žiadnu inú oblasť? Aj to sme sa ho opýtali v rozhovore.

Prečo si prijal ponuku stať sa ambasádorom DT ITSO SK?

Prišlo mi to ako zaujímavá ponuka. V rámci Systems Managementu mám v téme nadhľad a viem poskytnúť inú perspektívu. Verím, že aj vďaka ambasádorstvu budem šíriť osvetu nielen o tejto téme, ale aj o moderných nástrojoch, ktoré využívame a sú uplatniteľné aj v ďalších odvetviach.

Ako sa vyvíjala tvoja kariéra odvtedy, ako si do firmy nastúpil počas vysokej školy?

Prvýkrát som s našou značkou prišiel do kontaktu po bakalárskom štúdiu na veľtrhu práce, vtedy sme ešte boli T-Systems Slovakia. Na TUKE som študoval aplikovanú informatiku a v tom čase ma neoslovila ponuka pre systémových adminov. Podal som si teda všeobecnú žiadosť o brigádu a otvorená pozícia bola práve na Systems Managemente. Začal som s jednoduchými incidentmi, inštaloval som monitoring a dokončoval 2. stupeň vysokoškolského štúdia. Po škole som získal plný kontrakt a inžiniersku pozíciu, počas ktorej som spravoval kompletnú monitorovaciu infraštruktúru. Šiel som od tých najspodnejších pozícií a vypracoval som sa na jednu z tých najvyšších, ktoré u nás máme. Posledné 3 roky sa venujem architektonickým riešeniam ako architekt a konzultant. Som rád, že som si vybudoval kariéru práve v jednej oblasti. Viem, že som sa trochu pripravil o rozmanitosť iných tém, no myslím, že Systems Management mi dal dostatočne široké pole pôsobnosti.

Kedy začal tvoj vzťah s IT?

Oveľa skôr ako na vysokej škole. Myslím, že už asi na základnej škole, keď sme domov dostali prvý počítač. Nezaujímali ma hry, ale to, ako nastavovať povolenia a ako si ochrániť súbory pred tým, aby mi ich niekto vymazal. Neskôr sa tento vzťah len prehlboval, až sa z IT stalo moje hobby a to platí aj dnes, keď v IT pracujem. Okrem sledovania trendov si skúšam bezpečnostné zraniteľnosti, mám doma počítače Raspberry Pi, vlastný server s dockerom aj aplikácie, ku ktorým pristupujem s rovnakou profesionalitou ako v práci.

Čo podľa teba potrebuje človek pre prácu v IT?

Určite chuť porozumieť veciam. Často sa stretávam s tým, že ľudia vnímajú počítač ako nudu, ak ide o iné veci ako hry alebo mediálny konzum. Na vysokej škole som sa naučil, že počítače sú ako živé organizmy, ktoré ale na rozdiel od prírody vyvíjame my, ľudia. Ich funkcia je komplexná a aj keď na povrchu môžu vyzerať krásne a jednoducho, je za nimi oveľa viac.

 

Ako by si priblížil oblasť, ktorej sa venuješ, laikovi?

Keďže učím IKT systémy na duálnom vzdelávaní, mám na to už spôsob. Systémy študentom vysvetľujem nasledovne: Predstav si, že si obyčajný systémový administrátor, ktorý dostane za úlohu starať sa o server. Prídeš, prihlásiš sa, pozrieš, či všetko beží, či nie sú plné disky. SLA (Dohoda medzi nami a zákazníkom) ti prikáže takúto kontrolu robiť každých 5 minút. To sa dá zvládnuť aj keď máš na starosti 10 serverov. Ale keď ich už je 100 či 10 000, uskutočniť kontroly jedným človekom je prakticky nemožné. V takomto prípade tieto kontroly spravuje  monitoring softvér. Máme tak prehľad v dátach, vieme sledovať zaplnenie diskov, systémov a veľa ďalšieho, z čoho následne generujeme upozornenia vo forme incidentov. Systems Management je skrátka proces či oblasť, pod ktorú to všetko spadá.

Prečo je podľa teba Systems Management zaujímavou oblasťou?

Je to jedno z odvetví, kde nehrozí úplná automatizácia. Nasadzuje sa totiž v komplexných prostrediach, ktorým musí na opačnom konci spektra rozumieť človek. Automatizáciou zabezpečujeme to, že agent sa najprv v systéme snaží chybu vyriešiť sám. Takto síce potrebujeme menej ľudí na obsluhu systémov a jednoduché opravy, ale potrebujeme špecializovaných kolegov na hľadanie komplexných riešení na tieto problémy. Človek tu využije aj znalosti zo sietí, aplikácií, bezpečnosti či umelej inteligencie. Nie je to teda určite nudná oblasť. 

Z biznisového pohľadu má Systems Management najväčší význam v podnikovej sfére, kde je prakticky nemožné vykonávať kontroly človekom. Pre menšie firemné prostredia a IT infraštruktúry nemá možno až taký význam. Je to esenciálna služba, ktorú v Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia poskytujeme. Zákazníkovi garantujeme funkčnosť jeho služieb, neustály monitoring, prehľad a riešenie prípadných výpadkov a reporting spojený s analýzou pre určenie príležitostí.

Na analýzu využívate aj nejaké moderné technológie?

Áno, hlavne z oblasti AIOps (Artificial Intelligence Operations) - predstavuje evolúciu IT procesov v prostredí systémového manažmentu. Integráciou AI bude možné bez problémov sledovať vysoké počty systémov, či už ich metrík, alebo správ v systémových denníkoch. Strojové učenie stavia hlavne na dátach z reportingu. Hľadá slepé miesta v nastavení monitoringu či anomálie v infraštruktúre, na ktoré bude človek upozornený. Tým sa šetrí čas aj prostriedky. V DT ITSO SK máme momentálne za cieľ zaviesť AIOps do praxe.

Očakávaš aj nejaké ďalšie zmeny v Systems Managemente okrem zavádzania AI?

Do budúcna očakávam hlavne zmenu v transformácii prevádzky. V súčasnosti bežíme tzv. klasickým spôsobom – máme systém, dáme naň monitoring a ten monitorujeme. V budúcnosti chceme poskytovať aj cloudové alebo kontajnerové riešenia postavené na technológiách  Docker, Kubernetes, a to hlavne pri hybridných službách a mikroslužbách. Je to dôležité najmä pre dynamické a rýchle sprístupnenie spravovaných služieb, ktoré budú ľahšie škálovateľné a jednoduchšie na udržiavanie.  Čo sa týka našich plánov, v rámci menšieho medzinárodného tímu máme vytvorený jeden z prvých AIOps Devops „Squadov“ zameraných na prevádzku. Pripravili sme ho pre interné účely a hľadáme mu aktuálne miesta na aplikovanie. Máme rozpracované viaceré prípadové štúdia, napríklad na detekciu anomálií, rozpoznávanie vzorov, dashboarding.

Baví ťa práca v DT ITSO SK?

Ťažko sa mi to porovnáva, keďže som vo firme od študentských čias. Som súčasťou DT ITSO SK aj pre manažérsky prístup, s ktorým som sa stretol – nikdy sa mi nestalo, že by som sa nemohol venovať svojim profesijným záujmom v rámci firmy. Učím na duálnom vzdelávaní a som aj interný lektor. Tieto aktivity mi na jednej strane rozširujú obzory, na druhej strane pre mňa znamenajú drive. Vo firme máme umožnené chodiť na konferencie, vzdelávať sa, a to vie pekne rozšíriť obzory.