Martina Schusterová: Vzdelávanie je jedna z našich najdôležitejších investícií

<Zadajte anotáciu>

Tina je súčasťou našej firmy už od roku 2007. Ako Head of Education and Development Center bola samozrejmou voľbou na ambasádorku za oblasť vzdelávania a rozvoja. Prečo je pre ňu vzdelávanie srdcovou záležitosťou?

Čo je náplňou tvojej práce?

Vediem oddelenie, ktoré zabezpečuje vzdelávanie a rozvoj zamestnancov firmy a podporuje vzdelávacie aktivity v regióne. Súčasťou našej práce je rozvoj organizácie a jej posun vpred, aby zamestnanci disponovali zručnosťami a vedomosťami, ktoré si aktuálny trh vyžaduje a ktoré podporujú strategické smerovanie spoločnosti. Naše aktivity sú taktiež zamerané na podporu agility, kultúrnej transformácie, rozvoja lídrov, digitálne a online vzdelávanie, podpora komunity interných trénerov a ďalšie. V mojej kompetencii je aj vedenie duálneho vzdelávania, ktoré pripravuje mladých ľudí po strednej škole v3-ročnom pomaturitnom vyššom odbornom štúdiu na kariéru v IT.

Zjednodušene povedané, venujeme sa všetkým vzdelávacím a rozvojovým aktivitám.

Prečo je vzdelanie podľa teba dôležité?

Pretože bez celoživotného vzdelávania sa nebudeme posúvať vpred – či už ako jednotlivci, alebo celá spoločnosť. Vzdelávanie považujem za jednu z najdôležitejších investícií nielen z hľadiska firmy, čo sa týka nákladov, ale aj z individuálneho hľadiska každého človeka, ktorý vzdelávaniu potrebuje venovať svoj čas. Sebarealizácia je najdôležitejšia potreba človeka a kontinuálne vzdelávanie nám túto potrebu pomáha napĺňať.

Podieľala si sa na vytvorení programu You Can GURU, vieš ho priblížiť?

Firemné školenia zabezpečujeme externe prostredníctvom dodávateľov a interne prostredníctvom našich kolegov. Program You Can GURU je unikát, ktorý vznikol v Košiciach a sme naň hrdí. Vo firme máme 285 interných trénerov, ktorí školia našich zamestnancov, čím dodávajú pridanú hodnotu. Cieľom programu je budovať komunitu interných trénerov, pomáhať im v ich lektorských zručnostiach a oceniť ich rolu, ktorou prispievajú k rozvoju spoločnosti. Za tento program, jeho dopad na firmu a jeho pridanú hodnotu sme v rámci koncernu získali ocenenie HR Award. Taktiež sme v rámci Slovenska s programom získali Learning and Development Award v roku 2019.

Vďaka tomu, že máme interných lektorov, môžeme školenia aplikovať priamo na naše firemné prostredie. Doposiaľ sme získali z týchto školení spokojnosť priemerne nad 95 %, čo je pre účastníkov školení najväčšia pridaná hodnota.

Aké rozvojové aktivity máme vo firme? Čo si pod tým má človek vlastne predstaviť?

Vo firme sa venujeme rozvoju zamestnancov, kde sme nadefinovali tzv. „future skills“ a snažíme sa formovať vzdelávacie aktivity práve týmto smerom. Paralelne nám beží cielený koučingový rozvojový program pre lídrov či aktivity k podpore digitálneho vzdelávania. Participujeme na medzinárodných rozvojových a talentových programoch, kde prispievame obsahovo či metodicky. Kľúčová je pre nás agilita a v tomto kontexte prinášame a podporujeme aktivity na firemnej úrovni v oblasti budovania agilných interných trénerov či systematického zvyšovania agilných zručností a znalostí. Taktiež nasledujeme trendy a chceme prinášať nové online riešenia. A v neposlednom rade pracujeme na zvyšovaní kvality, efektivity a tvoríme nové možnosti pre študentov v rámci duálneho vzdelávania.

Vedieš aj duálne vzdelávanie, ako vnímaš túto rolu?

Duál som začala viesť pred vyše 2,5 rokmi, čo bola pre mňa nová oblasť, v ktorej som sa mohla posúvať, prinášať nové nápady a podieľať sa na kvalite tejto formy štúdia. Doposiaľ naše duálne vzdelávanie pripravilo a úspešne u nás zamestnalo 109 absolventov, ktorí pracujú na rôznych pozíciách a firma je s nimi spokojná. 92 z nich využilo možnosť a urobilo si aj nemecký certifikát, tzv. Fachinformatiker, ktorý je platný aj za hranicami Slovenska. Pridaná hodnota absolventa pre spoločnosť je vysoká a robíme všetko preto, aby sme mali čo najlepších kandidátov a z nich pripravili ešte lepších zamestnancov.

Máš radu, ktorú dávaš dualistom počas ich štúdia?

Áno, mám. Treba byť odvážny, nebáť sa, skúšať nové veci a pritom nestrácať pokoru. Pretože pre kariéru v IT je potrebné na sebe neustále pracovať a najmä chcieť na sebe pracovať aj sám bez príkazu napríklad nadriadeného.

Aká bola tvoja cesta k oblasti vzdelávania a rozvoja?

Téma vzdelávania ma zaujímala vždy, dokonca ako malá som chcela byť učiteľkou. Tak som rada, že aspoň takto som sa k vzdelávaniu dostala Popri štúdiu na vysokej škole som si urobila pedagogické minimum a už po nástupe do firmy ma to ťahalo týmto smerom. Veľa som študovala a hľadala som uplatnenia poznatkov priamo v praxi, vo firme. Tak som sa dostala na oddelenie vzdelávania a rozvíjala sa v tejto téme ďalej, prišlo odovzdávanie vedomostí iným a postupne ma to stále posúva vpred.

Ako vyzerá podľa teba budúcnosť vzdelávania?

Aj súčasná situácia ukázala, že trendom je online a digitálne vzdelávanie a týmto smerom chceme pokračovať. Plánujeme podporovať rozvoj zamestnancov naďalej v digitálnej podobe možnosťami, ktoré máme, či novými formátmi. Aktuálne pripravujeme plán a stratégiu nášho smerovania, aby sme naplnili naše poslanie. Taktiež od študentov - dualistov máme pozitívne ohlasy na online formu štúdia aj praxe.

Čo ťa baví na tvojej práci?

Ja som vo firme od roku 2007, čo už je pár rokov. A neviem, či je to len moje šťastie, ale stále sa okolo mňa dejú veci, ktoré mi dávajú príležitosť robiť niečo iné. Nemám stereotyp, dostávam priestor v rôznych projektoch, môžem implementovať svoje nápady a prispievať k rastu spoločnosti. Pocit, keď vidíte za sebou výsledky, keď zamestnancom pomáhate v ich napredovaní a rozvoji, keď naši úspešní absolventi duálu sú na vysokých pozíciách a firma na nich spolieha, keď vidíte, že vaši tímoví kolegovia sú spokojní, majú priestor participovať na zaujímavých projektoch a posúvajú sa vpred, je nenahraditeľný a som za to vďačná. Nie je to samozrejmosť, ale návratnosť mojej investície do toho, čo robím.