Lenka Zajacová: Výsledky diverzity môžu prísť až po čase, ale posúvajú vpred individuálne aj tímovo

<Zadajte anotáciu>

Prečo je dôležité, aby vo firme boli zastúpení muži aj ženy, mladší aj starší či ľudia z iných kultúr? Tému diverzity nám priblížila Lenka, ambasádorka Diversity of Employees. V Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia je od roku 2013 a aktuálne zastáva pozíciu Bussines Owner IT.

Lenka, čo presne znamená pojem diverzita a prečo by sme sa jej mali venovať?

Diverzita je dlhodobá téma, ktoré sa nedá vyriešiť zo dňa na deň. Rozumie sa pod ňou rôznorodosť komunity - ako národností, tak aj veku či pohlavia. Treba povedať, že diverzita nesmie byť vnímaná ako niečo negatívne či len feministické. Úzko s ňou súvisí inklúzia, teda začlenenie jednotlivcov do komunity. Som rada, že môžem byť ambasádorkou tejto témy.

Skrz diverzitu rastieme - tímy, ktoré sú rôznorodé, dokážu byť produktívnejšie a efektívnejšie, pretože diverzita prináša nové nápady a pohľady na riešenie problémov. Pomáha nám rásť a inšpirovať sa navzájom, aj keď tá zmena môže byť malá – napríklad žena na technickej pozícii v čisto mužskom tíme. Diverzita prináša viac empatie, schopnosť pochopiť toho druhého a podporuje dialóg v tíme. Tieto elementy sú dôležitou súčasťou agilných organizácií a agilných tímov, kde rôzne pohľady prinášajú širšie akceptovateľné, kreatívne a inovatívnejšie riešenia. Z celosvetových vedeckých štúdií vyplýva, že spoločnosti, ktoré podporujú rôznorodosť a diverzitu, sú dlhodobo úspešnejšie.

Ako k diverzite pristupujeme v Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia?

Naša spoločnosť otvorene podporuje diverzitu zamestnancov globálne – od najvyššieho manažmentu na čele s CEO Timom Höttgesom, po všetkých lokálnych lídrov. V rámci percentuálneho zastúpenia mužov a žien sme nad slovenským priemerom s takmer 31 % žien z 4025 aktívnych zamestnancov pracujúcich v našej spoločnosti, ženy zastávajú aj 25 % manažérskych pozícií. Čo sa týka veku, sme rovnako diverzná spoločnosť. 55 % zamestnancov je vo veku 30-39 rokov, 25 % vo veku 18-29 rokov a 20% predstavujú zamestnanci nad 40 rokov. Čo sa týka medzinárodnej diverzity, spoločnosť Deutsche Telekom je prítomná v desiatkach krajín, čo znamená prácu v medzinárodnom prostredí. V Košiciach je 96,2% zamestnancov slovenskej národnosti, 1,61% maďarskej národnosti a  87 kolegov z 26 iných krajín sveta.  Sme jedna z prvých lokácií v rámci koncernu, kde sa téma diverzity a inklúzie dáva do popredia.  

Zdôrazňuje sa téma diverzity nejako konkrétne?

Okrem komunikačných aktivít v podobe článkov, podcastov a videí organizujeme takzvané Diversity Talks, ktoré sú priestorom na otvorenú diskusiu, ako zlepšiť naše pracovné prostredie, ale aj predstavenie inšpiratívnych ľudí. Väčší význam a dosah vidíme v práci s menšími okruhmi ľudí, šírenie ideí a dôležitosti diverzity je tak oveľa efektívnejšie.

V rokoch 2017 – 2019 som pracovala na globálnom projekte, ktorý bol zameraný na kulturálnu zmenu v spoločnosti, keď sa vytvorili rôznorodé tímy a riešili problémy, na ktoré sa každý z účastníkov pozeral z rôznych uhlov a skúseností. Napríklad u nás pracuje veľa mladých ľudí a potrebujeme im zabezpečiť transfer vedomostí a skúseností ľudí, aby získali senioritu – vzdelávaním, ale aj kontaktom so staršími ľuďmi. Napríklad vedenie firmy je seniornejšie, čo pre mladších kolegov predstavuje potrebu získať si ich rešpekt – naučiť sa prezentovať, komunikovať, rozvíjať sa v tejto oblasti.

Na druhej strane je potrebné aklimatizovať či už ženy v technických pozíciách a alebo mladých absolventov duálu.

Čo môže byť problémom pri snahe o diverzitu?

Veľmi dôležitý je správny mindset – často sa stretávame s blokom, ktorý je možno spôsobený aj našou kultúrou, aktuálne sa nám však vďaka virtuálnemu fungovaniu darí posúvať sa v tomto smere viac ako pri fyzických stretnutiach. Aj taká na prvý pohľad maličkosť, ako zahraničná kolegyňa v slovensky hovoriacom tíme, posúva tím vpred a rozvíja jeho jazykové zručnosti, aj keď to spočiatku mohlo byť rušivé.

Tým, že ide o zložitú tému, človek potrebuje trochu odvahy a byť si vedomý toho, že výsledky síce nemusia prísť hneď, nie sú extrémne hmatateľné či merateľné, ale môžu nás posunúť individuálne aj ako firmu.

Pracuješ na pozícii Business Owner IT, ako vyzerá tvoja práca?

Aby som bola presnejšie, pôsobím ako Business Owner Hubu, na tejto pozícii som od septembra 2020. Mám pod sebou agilný program naprieč 3 krajinami. Tvorí ho 15 až 20 tímov, okolo 280 ľudí, a rôzne shareované servisy. Venujem sa riadeniu projektov a služieb, ktoré sa nachádzajú v mojom hube.

Vo firme si od roku 2013, prečo si si ju vybrala?

Lákala má práca na medzinárodných projektoch, zastávať lokálne aj globálne role a využívať jazykové vedomosti a svoje predchádzajúce skúsenosti. Vyštudovala som medzinárodné vzťahy, absolvovala som stáž v Indonézii a výmenný pobyt v Chile a po návrate do Košíc som pôsobila napríklad aj vo Visit Košice. Musím sa priznať, že prvý mesiac bol ťažký, pretože som prišla z iného prostredia a všetko pre mňa bolo veľmi abstraktné.

Ale po vyše 7 rokoch si si už asi zvykla...

Áno, po prvých dvoch projektoch som už vedela fungovať bez problémov. Pracovala som na technickom projekte, kde sa monitorovalo 4 000 serverov v rôznych krajinách a to mi dosť pomohlo pochopiť IT stránku práce. Osobne ma však vždy viac lákala tá soft časť – projektový manažment, people development. Gro mojej práce je práca s ľuďmi, ich vedenie a využitie ich zručností a schopností pre najlepší možný výsledok. Stále pritom vidím vo firme nové možnosti pre rast a získavanie rolí s väčšou komplexnosťou.