Prázdny

Keď IT projekty ožijú

<Zadajte anotáciu>

Čo by ste povedali, ak by ste všetko mali na dosah ruky? Iba jedno kliknutie, jedna aplikácia a veci by boli dosiahnuteľnejšie? V IT mekke východu to nie je nič nemožné. Ako firma ocenená titulom NajZamestnávateľ  2016, považujeme za svoju povinnosť rozvíjať región a napomáhať osobnému rozvoju  mladých ľudí.  Iniciatíva dvoch univerzít, 15-stich spoločností, vrátane T-Systems Slovakia, a 41 tímov si zaumienila zmeniť veci k lepšiemu prostredníctvom unikátneho projetku s názvom „Živé IT projekty“.Cieľom iniciatívy  bolo prepojenie univerzít s praxou. Študenti  Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach a Prírodovedeckej fakulty Univerzity P.J.Šafárika pracovali pod dohľadom skúsených softvérových dizajnérov a expertov na oblasti firemných procesov. Odborníci z T-Systems Slovakia študentom poskytovali technické, biznisové a procesné konzultácie.

Počas štyroch mesiacov študenti zažili komunikáciu so zákazníkom, prešli  každou fázou agilne riadeného projektu priamo v praxi. Výsledkom ich práce sú funkčné prototypy, ktoré boli odprezentované na pôde Technickej Univerzity.Do projektu sa okrem akademickej obce zapojilo aj 15 IT spoločností (bart.sk s.r.o., ELCOM, s.r.o., Prešov,  Fpt Slovakia, s.r.o., GlobalLogic Slovakia s.r.o., Hotovo, s.r.o., IBM Slovensko, spol. s.r.o., IPsoft Slovakia s.r.o., localhost, s.r.o.,  matsuko, s.r.o., NESS KE s.r.o., Red Hat Czech, s.r.o.,  Senacor Technologies AG, Siemens Healthcare s.r.o., T-Systems Slovakia s.r.o., Východoslovenská distibučná, a.s.), primárne z regiónu Košíc, celkovo 41 tímov a spolu 167 študentov informatiky.

„Môžeme byť hrdí na to, že spoločnosť T-Systems Slovakia bola najväčším zadávateľom IT projektov v tomto ročníku. S počtom 11 projektov sme prekonali aj ostatné firmy, ktoré sa zameriavajú výlučne na softvérový vývoj a s metodikou agilného vývoja a prototypovania majú omnoho rozsiahlejšie skúsenosti. Srdečná vďaka patrí všetkým vlastníkom a mentorom z našej spoločnosti!“, uviedol Martin Džbor, riaditeľ pre Strategický rozvoj T-Systems Slovakia.

Vďaka ochote  špecialistov si mohlo 44 študentov naostro vyskúšať život a prácu v T-Systems Slovakia a vytvárať spolu s odborníkmi, mentormi reálne aplikácie. „Veríme, že mnoho z nich sa aj vďaka tejto skúsenosti rozhodne pre ďalší rozvoj svojich zručností práve v našej firme – či už cez part-time zmluvu počas štúdia, alebo naplno po ukončení štúdia,“ dopĺňa Džbor.A že nešlo len o čistú filantropiu dokazuje fakt 11-stich výnimočných aplikácií, ktoré to T-Systems Slovakia prinieslo:

Audit portal
Držiac sa hesla: Proaktivita je jedným z najcennejších prístupov poskytovateľov služieb kedže v podnikových prostrediach sú audity kritické činnosti s cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu a konzistenciu poskytovaných služieb, a to na základe otázok, ale proaktívne si aplikácia za cieľ kladie zabezpečenie ich hladkého priebehu, sledovanie výsledkov i výstupov auditov ako aj dôležité míľniky.
Študenti: Barbora Dvořákova, Pavol Kozák, Marián Opiela, Ján Paraska
Vlastník: Martin Hasiček Mentor: Peter Gurský

New productivity tool
Je synonymom  pre meranie efektivity práce v reálnom čase. Je to odpoveď na otázku ohľadom ľudských zdrojov. Tento produkt zaznamenáva použitie pracovných nástrojov a aplikácií na zamestnaneckých zariadeniach a vyhodnocuje ich, čoho výsledkom sú okamžité štatistiky vyťaženosti zamestnancov dostupné vo webovej aplikácií.
Študenti: Patrik Pančišin, Katarína Modráková, Martin Sekerák, Tomáš Géza
Vlastník: Július Hudák, Kristián Kuchár, Marek Furimský Mentor TUKE: Anton Baláž

Library of Knowledge
Webová a mobilná aplikácia slúžiace na rýchle vyhľadávanie v dokumentov a uľahčenie prístupu k študijným materiálom.  Library of Knowledge ponúka možnosť prezerania dokumentov  uložených na zdielanom disku v offline verzii.
Študenti: Dominik Juhás, Štefan Holent, Viktor Kopčík, Miroslav Verčimák
Vlastník: Mgr. Miroslav Vaško Developer: Michal Kovačik

Recognition app
Responzívna webová aplikácia pre hodnotenie zamestnancov
Študenti: Damián Krupa, Jakub Kobyľan, Peter Krišanda, Stanislav Kachman
Vlastník: Martina Schusterová, Developer: Pavol Čuj

Portfolio app 
Ako uvádzajú autori „táto jednoduchá webová aplikácia ma za úlohu priblížiť bežným ľuďom a potencionálnym zákazníkom činnosť a portfólio spoločnosti T-Systems Slovakia. Vďaka prehľadnému roztriedeniu do kategorií, jednoduchému dizajnu a ovladániu poskytuje informácie o službách T-Systems Slovakia širšej, aj laickej, verejnosti.“
Študenti: Adrián Molčan, Marián Labuda, Marek Gombik, Oleg Leinov
Vlastník: Martin Džbor, Mentor TUKE: Štefan Korečko

Service map_ internal tool
Aplikácia je platformou na sprehľadnenie  zoznamu zákazníkov, jednotlivych nástrojov, služieb,  ľudí zodpovedných za ich správu, resp. vývoj. Slúži ako informačný nástroj.  V rámci Živé IT projekty sa zefektívnila existujúca Service mapa, zmodernizoval sa dizajn a prepracovalo sa to do „user friendly podoby“.
Študenti: Erika Buffová, Judita Jusková, Michal Kohút, Juraj Brilla
Vlastník: Martin Kandráč, Mentor UPJŠ: Mgr. Alexander Szabari

Edu House
Efektívny systém pre zdieľanie vzdelávacích aktivít vychádzajúci z takmer neexistujúceho kanedára, upozorňujúceho sa na blížiace sa vzdelávacie udalosti. Moderná webová aplikácia Edu House umožňuje manažovať jednotlivé akcie prostredníctvom kalendára, ich kategorizáciu a manažment profilov užívateľov.
Študenti: Jozef Kaščák, Patrik Kelemen, Lukáš Kianka, Richard Kréta
Vlastník: Edita Antoniaková, Developer: Matúš Tomčák

Interactive Office Map
Aplikácia slúži na kompletnú správu poschodí ako napr. prehľad o počte miest na sedenie, editovanie kójí, manažment invetntáru pre oddelnie Správy objektov ako aj pre zamestnancov ako vyhľadávací nástroj pre vyhľadávanie kolegov v rámci budov T-Systems Slovakia.
Študenti: Matúš Gabriška, Maroš Gröninger, Pavel Hodáň, Stanislav Kačmarik
Vlastník: Ivan Radvák, Mentor:  Anton Baláž

Rent a bike
Už názov napovedá, že aplikácia je určená na rezerváciu bicyklov, kolobežiek určených pre zamestnancov T-Systems Slovakia, ktorá pre oddelnie Správy objektov umožňuje efektívne riadenie rezervácie, prenájmu bicyklov a sledovanie ich technického stavu.
Študenti: Dominika Delejová, Gabriela Havrilčáková, Simona Hudaková, Denisa Starinská
Vlastník: Peter Križovenský, Marek Lavčák, Mentor: Ing. Dominik Lakatoš, PhD.

Book a pool car
Aplikácia slúži na uľahčenie procesu požičiavania áut určená zamesntancom T-Systems Slovakia.
Študenti: Jakub Pollák, Peter Eštok, Kristián Dobrovič, Matúš Verčimák
Vlastník: Daniel Ban,  Mentor: Dominik Lakatoš

Changes calendar
Hlavným dôvodom pre Change calendar v štruktúrovanej podobe je výhoda a rýchly prehľad o plánovaní a vyťaženosti zodpovednej skupiny (skupín) prostredníctvom Projektových a Change úloh (prehľadný zoznam, ktorý poskytuje súčasný nástroj SM9 nie je dostačujúci, ak k už spusteným úlohám pribudnú viacerí členovia alebo ak príde urgentná požiadavka s vysokou prioritou.

"Ďalšou výhodou je prehľad nielen aktuálne bežiacich úloh, ale aj prehľad podľa znalostí a skúseností konkrétneho správcu a /alebo tímu - to samozrejme otvára budúce rozširovanie tohto nástroja. Pokiaľ ide o kategorizáciu môže rovanko poskytovať vstupné dáta pre časovo náročné a tiež automatizované „chargovanie“ na konci.Pokiaľ bude existovať možnosť pokračovať v rovnakom formáte ďalší semester či dva, viem si predstaviť prepojenie tohto nástroja s inými dáta prepájajúcimi programami v našej spoločnosti a konsolidovať údaje hromadne, s cieľom rýchleho a jasného plánovania, reportovania v kategorizovanom formáte,“ povedal na margo aplikácie jej vlastník Rastislav Novotný.
Študenti: Denisa Lippaiová, Kristián Šoltýs, Radoslav Mruz, Henrich Peregrin
Vlastník: Rastislav Novotný, Mentor: Ing. Dominik Lakatoš Phd

Vyhodnotenie jednotlivých projektov prebehlo na Techickej univerzite v Košiciach koncom januára. Pre konkrétne výsledky kniknite TU.

Veľké poďakovanie patrí zadávateľom projektov teda vlastníkom jednotlivých produktov za zapojenie sa do iniciatívy a čas, ktorý študentom venovali  aj nad rámec požadovaného času.Jedno obrovské ďakujem patrí developerom a developerskej komunite T-Systems Slovakia, ktorí stáli pri študentoch, venovali im cenné rady, posúvali v myslení a pomáhli realizovať projekty do koncovej podoby.

Sme hrdí, že T-Systems Slovakia bola popredným zadávateľom projektov, a to počtom 11 s čím prekonala vlastný interný cieľ 10 projektov (prvý ročník 2 projekty).

Sledujte nás na intranete, aplikácie budeme postupne uvádzať na náš interný firemný trh.

Táto stránka používa cookies

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...

  • Dôležité Vyžadované pre správne fungovanie stránky
  • Nastavenia Používajú sa na ukladanie Vašich nastavení
  • Analytika Používajú sa na analýzu návštevnosti
  • Personalizácia Používajú sa na personalizáciu obsahu
  • Marketing Používajú sa na reklamu a marketingové účely