Prázdny

Exkurzie

<Zadajte anotáciu>

Kto je naša cieľová skupina?

Žiaci základných škôl – najmä 6.--8. ročník ZŠ

Čo robíme?

Predstavenie:

  • Našej kultúry a prostredia
  • Predmetu nášho podnikania
  • Príležitostí pre študentov (Duálne vzdelávanie, prax)
  • Scrum metodológie

Ako to robíme?

  • Interaktívne prezentácie a diskusia (v angličtine, ak je to možné)
  • Prehliadka našich priestorov
  • Zoznamovanie sa s modernými komunikačnými prostriedkami a ich praktickým využitím - Telepresence, WebEx