Desiate výročie Duálneho vzdelávania

<Zadajte anotáciu>

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia (DT ITSO) oslavovala desaťročnicu Duálneho vzdelávania vo štvrtok, 26. októbra 2023. Tento vzdelávací program prešiel za 10 rokov dlhou vývojovou cestu. Do pracovného sveta pripravil tento vzdelávací program už 181 absolventov, z ktorých 118 stále pracuje v Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Táto udalosť bola príležitosťou na zamyslenie sa nad úspechmi, ktoré program priniesol a taktiež sme vzdali poctu tým, ktorí zohrali kľúčovú úlohu pri rozvoji vzdelávania.


Ondrej Šestina - zástupca manažmentu DT ITSO SK

Tento oslavný večer bol inšpirujúci a nostalgický, a nechýbali ani prejavy kľúčových osobností. Ondrej Šestina, ktorý zastupoval DT ITSO, Štefan Krištín, riaditeľ partnerskej školy SPŠE Košice, a Martina Schusterová, vedúca Centra vzdelávania a rozvoja v DT ITSO, zdieľali svoje myšlienky na doterajšiu cestu.

Vrcholom večera bolo ocenenie jednotlivcov zo školy a firmy za ich príspevky k duálnemu vzdelávaniu. Medzi ocenenými boli Štefan Krištín, Michal Copko, Jaroslava Richterová, Marta Greňová, Martin Džbor, Peter Barczi, Ján Kukurugya, Stanislav Voľanský, Tomáš Výrostko, Stanislav Lukáč, Miriam Gurská, Eva Kundracíková a Delina Lázárová.


Martin Džbor - jeden z ocenených za dlhodobý prínos duálnemu vydelávaniu

Moderovaná diskusia a priateľský kvíz umožnili Martine Schusterovej, Andrei Lovackej, Jane Petrekovej a Martinovi Džborovi spomenúť si na prvý kontakt a cestu duálneho vzdelávania. Udalosť tiež poskytla vynikajúcu platformu pre networking, umožňujúcu kolegom a študentom voľne komunikovať a zdieľať nadobudbuté skúsenosti.


Moderovaná diskusia s hosťami

Veľmi nás teší, že naši hostia (zástupcovia firmy, školy, lektori, študenti, bývalí študenti) si túto udalosť užili, a veríme, že o 10 rokov sa stretneme na ešte väčšej oslave!