Csaba Garay: DevOps a automatizácia je smer a cesta do budúcna

<Zadajte anotáciu>

Csaba je súčasťou spoločnosti už od roku 2012. Svoju úlohu popularizátora automatizácie prijal s radosťou a nadšením. Je naším ambasádorom pre automatizáciu a DevOps a zároveň je aj ambasádorom na medzinárodnej úrovni značky Telekom.

Spomínaš si na svoje začiatky vo firme?

Áno, vo firme som od roku 2012. Nastúpil som na pozíciu Junior Aplication Administrator. Mal som na starosti niekoľko aplikácií bežiacich na operačnom systéme Linux, ale aj Windows Server. Dlhé roky som bol junior, až som urobil veľký skok na seniorskú pozíciu, stále v rámci správy aplikácií. Vyskúšal som si aj vedenie tímu, no stále ma to viac ťahalo k technickým témam. A od roku 2017 sa intenzívne venujem automatizácii a DevOpsu. Momentálne som na pozícii ICT Architekta, v rámci ktorej ponúkam riešenia na automatizáciu.

Čo je tvojou úlohou v pozícii ICT architekta?

Ako architekt riešim rôzne návrhy a dizajnovanie aplikácií. Snažím sa pochopiť, čo zákazník potrebuje a navrhnúť komplexné softvérové riešenie od infraštruktúry, využívaných databáz až po komunikáciu aplikácie.

Prečo si sa stal ambasádorom?

Automatizácii a DevOpsu sa venujem húževnato už dlhšie, vo firme v rámci oddelenia, kde pôsobím, som jej priekopníkom, dalo by sa povedať. Začalo to jednou aktivitou, keď sme skripty na inštaláciu pre legacy systém hodili do toolu Jenkins, cez ktorý sa celé nasadenie novej verzie aplikácie vykonalo  samo. Takéto nasadzovanie bolo rýchlejšie a transparentnejšie pre všetkých. Táto téma je však veľmi obšírna a čím viac do hĺbky človek ide, tým viac vidí, že nemôže byť guru vo všetkom.

Ako by si priblížil automatizáciu človeku, ktorý nepracuje v IT?

Automatizáciou odbúravame repetitívnu činnosť, ktorú zvládne vykonávať stroj automaticky podľa našich jasne predpísaných postupov. Ak nepríde nečakaný vplyv, stroj zvládne robiť svoju prácu na 100%. Príkladom z bežného života môže byť kávovar. Ak máte automatický kávovar, tak len nasypete kávu, doplníte vodu, stlačíte tlačidlo a za pár sekúnd máte chutné espresso, no porovnajte si to s ručným kávovarom.

A prečo vlastne potrebujeme automatizovať?

Automatizáciou zvyšujeme kvalitu dodávaného produktu či práce, pretože sa odbúrava tzv. human error. To však neznamená, že ide o stratu pracovného miesta. Človeka vieme efektívne využiť na inej pozícii pri práci s vyššou pridanou hodnotou, preto vo firme funguje vzdelávanie na úrovni up-skillingu, teda zvyšovanie znalostí v oblasti, ale aj re-skillingu, teda zmeny orientácie pôsobenia. Cieľom našej práce je, aby sa ľudia naučili automatizovať a fungovať s automatizáciou – tzv. Machine-first approach.

My vo firme interne automatizujeme staršie legacy systémy, pri ktorých nevieme využiť najmodernejšie postupy. Pri nových aplikáciách implementujeme už priamo DevOps – komplexnú metodológiu, ktorou pokrývame celý cyklus vývoja softvéru. Tento spôsob vývoja už ráta s pokročilou automatizáciou, so zdieľanou zodpovednosťou v rámci agilných tímov, nastavením rôznych metrík,   zjednodušuje nasadenie nových verzií a zároveň umožňuje rýchlu obnovu systémov

Ako mení automatizácia IT sektor?

Automatizáciu vnímam ako silný nástroj na zjednodušenie si každodenných úkonov, a to nielen v IT sektore. Sú úkony, ktoré si dnes už bez automatizácie nevieme predstaviť a napriek tomu je stále veľký priestor na vylepšovanie, či už rôznych procesov od administratívy až po vývoj aplikácií. Každopádne, výsledkom môžu byť spoľahlivejšie a rýchlejšie dodané riešenia produkované v IT sektore.

Akú budúcnosť predpovedáš automatizácii?

DevOps a automatizácia je smer a cesta do budúcna. Všetky aplikácie smerujú do DevOps vývoja, ktorý vie znížiť time to market, čo je z bisnisového pohľadu veľmi dôležitý faktor. Veľký význam vidíme v implementácii AIOps, kde vďaka umelej inteligencii budeme schopní lepšie spravovať naše IT systémy a predchádzať neočakávaným výpadkom.

Baví ťa práca vo firme?

Áno, pretože mám priestor na rast, vieme si s kolegami zdieľať svoje vedomosti, pomáhať si navzájom a spoľahnúť sa na seba. Mňa baví práca v DT ITSO SK od prvého dňa, čo som nastúpil. Je pre mňa koníčkom. Som zžitý nielen so svojou prácou, ale aj firemnou kultúrou aj značkou našej spoločnosti, preto som rád, že môžem propagovať náš brand.