Prázdny

Chcem sa stať IT-čkárom na 1 deň

<Zadajte anotáciu>

Kto je naša cieľová skupina?

Žiaci základných škôl košického regiónu, ktorí sa aktívne zapojili do nášho projektu pod názvom “Chcem sa stať IT-čkárom na 1 deň”.
Počas celodennej aktivity v TSSK, kedy majú deti možnosť stať sa „ITčkárom na jeden deň“ s nimi trávime spoločne jeden „pracovný deň“, kedy ich učíme nielen stavať a programovať roboty, ale aj pracovať v rôznorodých skupinách agilnou metódou Scrum.

Čo robíme?

  • Celodenná aktivita detí s Lego Mindstorm
  • Konštruovanie a programovanie Lego Robotov

Ako to robíme?

Interaktívna prezentácia o našej spoločnost

  • Predstavenie Scrum / Agile metodológie a jej využitie v praxi
  • Praktické skúsenosti s konštruovaním a programovaním Lego Robotov
  • Praktické skúsenosti s prácou v tímoch, prezentovaním výsledkov svojej práce

Siedmaci zo základnej školy Bernolákova v Košiciach si vyskúšali, aké to je stať sa na jeden deň ITčkárom, v prostredí spoločnosti T-Systems Slovakia.

Video DAKUJEME nám poslali žiaci zo základnej školy Bernolákova. Aj my ďakujeme im za skvelý deň

Another perfect day spent this time with kids from Elementary school Druzicova 4 exploring and learning IT skills in our T-Systems Slovakia premises.