APLIKÁCIA COGNITIVE CARE OTVÁRA NOVÚ KAPITOLU TERAPEUTICKEJ LIEČBY

<Zadajte anotáciu>

Technológie ponúkajú široké spektrum možností, ako zlepšiť rôzne aspekty života. Na ten psychologický sme sa zamerali pri tvorbe aplikácie Cognity Care, ktorá prináša pacientom s psychomotorickými, motorickými a mnestickými problémami šancu na zlepšenie stavu.

Cognity Care slúži ako virtuálny doplnok psychiatra. Dáva pacientom možnosť trénovať svoje kognitívne funkcie a exekutívu, a to aj vďaka skladaniu objektov, hľadaniu cesty, dodržiavaniu postupov, plánovaniu či relaxácii. Zároveň zjednodušuje diagnostiku, využíva interakciu s virtuálnym prostredím a ponúka možnosť expozičnej terapie.

Veľkým prínosom aplikácie je jej všestrannosť - pomáha pri liečbe úzkosti či poruchy sústredenia, pomáha zvyšovať dôveru pacienta vo vlastné schopnosti a odbúrava negatívne myšlienky. Pozitívne výsledky prináša aj v oblasti podpory fyzickej aktivity a eliminácie psychoaktívnych látok.

Aplikáciu sme v spolupráci s otvoreným oddelením psychiatrie v Nemocnici v Trebišove (Svet Zdravia a.s.) testovali na dobrovoľných pacientoch, ktorí vykázali zlepšenie exekutívnych procesov oproti pacientom, ktorí túto formu terapie neabsolvovali.