Prázdny

5 dôvodov, prečo by ste mali povedať o duálnom vzdelávaní svojim žiakom

<Zadajte anotáciu>

Budúci absolventi stredných škôl by mali vedieť o tom, že ich jedinými možnosťami nie je len vysoká škola alebo práca. Povedzte im o spoločnosti T-Systems Slovakia, najväčšej IT firme a zároveň 2. najväčšom zamestnávateľovi v regióne, a možnosti štúdia u nás. Prečo?

Možnosť učiť sa od odborníkov

V našom duálnom vzdelávacom centre majú študenti možnosť učiť sa od špecialistov priamo z praxe. Počas štúdia dostávajú reálne zadania a pracujú v skutočných pracovných tímoch v rámci štrktúry našej firmy. Okrem technologických znalostí rozvíjame aj ich softskillové zručnosti ako cudzie jazyky či prezentovanie.

Platená prax, vďaka ktorej sa môžu osamostatniť

Študentom ponúkame platenú prax a motivačné štipendium. Už počas štúdia tak získajú finančné prostriedky, odbremenia rodičov a naučia sa finančje gramotnosti. Svoj voľný čas môžu stráviť štúdiom a koníčkami, nie brigádami.

Orientácia v IT firme

Konkurenčnou výhodou oproti absolventom iných škôl je to, že študenti v T-Systems Slovakia získavajú pracovné návyky a vedia sa orientovať v najväčśej IT spoločnosti v regióne. Správame sa k nim ako k rovnocenným kolegom, ktorí sú prirodzenou súčasťou našej IT komunity.

Titul a internacionálny certifikát

Naši absolventi získajú titul Dis. - diplomovaný špecialista. Okrem toho ponúkame študentom možnosť získať aj medzinárodný certifikát „Fachinformatiker“, ktorý garantuje rovnakú úroveň znalostí, ako majú absolventi duálneho vzdelávania v Nemecku.

Isté pracovné miesto a kariérny rast

Najväčšia IT firma v kraji garantuje po úspešnom ukončení štúdia absolventovi isté pracovné miesto. Absolventi často nezačínajú na juniorskej pozícii a má otvorenú cestu na kariérny rast až na inžiniersku pozíciu.