Výhody pre zamestnancov

Zvládajte výzvy bez toho, aby ste sa museli roztrhať. Užívajte si svoju práci a žite plnohodnotný súkromný život.

Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom

Najväčším aktívom a konkurenčnou výhodou spoločnosti sú naši ľudia – ambiciózni, dynamickí, vzdelaní a spoľahliví. Naši zamestnanci sú kľúčovým faktorom hospodárskeho rastu a finančného úspechu spoločnosti. Atraktívne a rozsiahle portfólio zamerané na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom zaručuje trvalú motiváciu zamestnancov a teda aj lepšiu kvalitu života, podporuje fyzickú a psychickú pohodu a prispieva k pozitívnemu pracovnému prostrediu. To všetko s cieľom poskytnutia väčšej voľnosti pri zosúladení práce, kariérneho rastu, súkromného života i individuálneho životného štýlu.

Zdravotná starostlivosť

Záleží nám na fyzickej a psychickej pohode zamestnancov. Preto našim zamestnancom a ich rodinným príslušníkom ponúkame Work-Life Coaching program, kde odborne vyškolení externí konzultanti a kouči poskytujú konzultácie na psychologické, obchodné, právne, finančné a iné témy. Služba je bezplatná, dôverná a zahŕňa 24/7 linku krízovej podpory. Okrem toho organizujeme týždeň zdravia, rôzne kultúrne a športové podujatia, online prednášky a ďalšie aktivity zamerané na zdravie našich zamestnancov.

Model pohyblivej pracovnej doby

Sme radi, keď vidíme ako naši zamestnanci využívajú svoj čas na maximum, preto ponúkame flexibilný pracovný čas v rámci kalendárneho mesiaca, prácu z domu, prácu na diaľku, prácu na čiastočný úväzok alebo dlhodobé neplatené voľno. Individuálne časové plánovanie, samozrejme, závisí od viacerých faktorov.

Prázdny

 Benefity,  ktoré získate

Okrem základných princípov odmeňovania zamestnancov stanovených Zákonníkom práce motivujeme svojich zamestnancov aj pomocou jednoúčelových benefitov, akým je Cafeteria bonus. Tento finančný bonus poskytujeme na podporu aktivít zamestnancov v štyroch hlavných kategóriách: zdravie, voľný čas, doprava a vzdelávanie.

Okrem toho ponúkame aj variabilnú zložku mzdy, možnosti rozvoja, široké spektrum zliav, príspevok na dôchodkové sporenie, dni dovolenky navyše a mnohé ďalšie.

Peňažné benefity

 • Cafeteria bonus – ročný balík peňazí podľa komplexity pracovnej pozície

 • Variabilná zložka mzdy – ročný bonus definovaný v pracovnej zmluve na základe plnenia cieľov spoločnosti
 • Príspevok zamestnávateľa do 3. piliera
 • Finančný bonus za odporúčanie kandidáta
 • Finančný bonus na presťahovanie sa za prácou
 • Špeciálny odmeňovací program pre kľúčových zamestnancov
 • Príspevok na rekreáciu – pre zamestnancov, ktorí pracovali kontinuálne najmenej 24 mesiacov v spoločnosti
 • Rôzne zľavy na produkty a služby (internet, mobilné produkty, lekárne, jazykové kurzy, fitness centrá, masážne salóny, poisťovne, banky a iné)*

Benefity zamerané na zdravie a šport*

 • Work Life Coaching – psychologické, pracovné, právne, finančné poradenstvo pre zamestnancov a rodinu
 • Týždeň zdravia, online prednášky
 • Voľný vstup do Sport&Fun parku Alejová
 • Možnosť zapožičať elektrobicykle

Ďalšie benefity*

 • Home office, Telework – z územia SR
 • Možnosť práce na skrátený úväzok
 • Flexibilný pracovný čas v rámci kalendárneho mesiaca
 • Benefit u partnera METRO

Benefity zamerané na osobný rozvoj*

 • Možnosť zvyšovania kvalifikácie, rekvalifikácia či zmena pozície prostredníctvom tréningov hard-skills a soft-skills, metodických školení, jazykových školení (f2f a online forma)
 • Leadership program – vzdelávacia cesta ako sa stať lídrom
 • Prístup k Percipio, Coursera atď. – online globálnym vzdelávacím platformám s kariérnymi programami, jazykovými školeniami a kurzami od svetových univerzít
 • Zlepšenie znalostí pomocou interných (poskytovaných našou komunitou interných školiteľov) a externých (poskytovaných overenými a uznávanými dodávateľmi) školení a certifikácií
 • Možnosť stať sa interným trénerom – zdieľanie znalostí na lokálnej a globálnej úrovni odmenené bonusom a možnosť stať sa súčasťou komunity trénerov
 • Ak sa chcete učiť a rásť, aby ste zostali v obraze v dnešnom rýchlo sa meniacom svete, pozrite si viac

Benefity zamerané na rodinu a work-life balance

 • Extra dni dovolenky podľa komplexity pracovnej pozície
 • Deň voľna pre rodiča
 • Darčekové balíčky pre novonarodené deti
 • Kultúrne a športové akcie*

Benefity označené * sú aplikovateľné aj na part-time pozície.
Tieto informácie môžu podliehať zmenám a ďalším interným pravidlám.

Prázdny

Pracovný  portál 

Na týchto stránkach nájdete všetky voľné pracovné pozície nie len u nás ale aj po celom svete. Staňte sa našou súčasťou za pár klikov!